Komunitné záhrady – Paríž, FR

Komunitné záhrady – Paríž, FR

Komunitné záhrady – Paríž, FR

Jardins partagés sú komunitné záhrady zriadené miestnymi susedskými iniciatívami na malých verejných pozemkoch, ktoré prideľujú miestne úrady. Obyvatelia mesta začali s upravovaním prázdnych pozemkov v centre mesta postupne. V Paríži vzniklo vyše 150 nezávislých mestských záhrad vo veľkosti od 70 m2 do 1000 m2, ktoré vítajú voľne žijúce zvieratá a vytvárajú biodiverzitu v meste.

Nová forma zdieľania mestského priestoru čerpá inšpiráciu komunitných záhrad v New Yorku a v Montreale. Kým rodinné záhrady boli zakladané v okrajových zónach mesta a obrábané individuálne, komunitné záhrady sú zriaďované skupinami ľudí, v rámci mesta.

Spoločné mestské záhrady prinášajú efektívnu účasť a pozitívnu motiváciu pre občanov v rozdelenej spoločnosti, zároveň jedinečné zážitky a nádej v neistom svete, v pomerne rigidnom meste akým je Paríž. Vznikajú nové možnosti na stretnutia, na coffe break, alebo improvizované párty, výmena know-how, barter rastlín, priestor na spontánnu občiansku debatu, príležitostné open air koncerty a street art.

Každý malý priestor môže byť využitý. Amatérskym záhradkárom a milovníkom prírody nechýba fantázia, aby sa mohli rozvíjať a obnovovať pusté mestské parcely. Robia experimenty, pestujú ovocie, zeleninu, kvety, vyrábajú hmyzové prístrešky a kŕmidlá pre vtáky. Obyvatelia mesta trávia spoločne v komunitných záhradách veľa času, ako na vidieku.

Parížsky magistrát sprístupňuje a čistí nevyužívané alebo dočasne neobsadené pozemky. Garantuje zásobovanie vodou a ponúka záhrady na flexibilnú dobu od jedného do piatich rokov, na obdobie, ktoré je možné na základe urbanistického rozvoja predĺžiť. Amatérski záhradníci sa riadia environmentálnymi usmerneniami, ako je kompostovanie, zber dažďovej vody na zavlažovanie, organické záhradníctvo a recyklácia materiálu.

La Charte Main Verte zaväzuje komunitné záhrady k určitým predpisom, s cieľom zachovať ich štatút oficiálneho jardin partagé. Vďaka tejto listine sa vyžaduje, aby boli záhrady otvorené verejnosti aspoň dvakrát týždenne. Dohoda tiež zaväzuje, aby sa v nich organizovali spoločenské podujatia, ako aj prax trvalo udržateľných ekologických metód záhradníctva. Záhrady tak majú pozitívny vplyv na miestnu ekológiu a oživujú vzťahy medzi ľudmi a prírodou. Verejný priestor je napriek plotu zachovaný. Ak je brána otvorená, okoloidúci môžu záhradu navštíviť. Dokonca aj občania, ktorí nie sú telom a dušou záhradkármi, vidia v komunitnej záhrade skvelý spôsob, ako sa popri živote v meste priblížiť, vrátiť k prírode.

V každom historickom období si mestá obnovovali vzťah s prírodou. Nadšenie parížanov odráža potrebu existencie spoločných záhrad v obnovovaní mestských priestorov. Jardins partagés sú skvelým spôsobom pre udržateľný rozvoj mesta.

 

 

 

Le jardin partagé sur le toit, rue Louise Weiss

Nature en ville : les jardins du béton


Čo môžem urobiť

Zástupca verejnej správy

Obyvateľ

Firmy

Učitelia a študenti