High Line – New York, US

High Line – New York, US

High Line – New York, US

The High Line je verejný park vybudovaný na historickej železničnej trati pre nákladnú dopravu, nad ulicami, na západnej strane Manhattanu. High Line bola zachránená pred demoláciou obyvateľmi blízkeho okolia a mesta New York. Nový verejný park je postavený na nevyužívanom južnom viaduktovom úseku New York Central Railroad, známej ako West Side Line. High Line bola sprístupnená v roku 2009 ako hybridný verejný priestor, v ktorom si návštevníci užívajú prírodu, umenie a dizajn.

Úspešný projekt High Line je príkladom revitalizácie starej infraštruktúry mesta. V 30-tych rokoch minulého storočia bola v najväčšej priemyselnej štvrti NY vyvýšená vlaková trať na úroveň 10 m. Uskutočnilo sa to v čase, keď nebolo možné zaručiť bezpečnosť v uliciach naplnených dopravou. 21 km trasa viedla priamo cez mestské štvrte, zmierňovala vplyv rušných ciest na obyvateľov mesta.

Od 50-tych rokov minulého storočia sa využitie High Line postupne znižovalo, najmä pre enormný nárast nákladných vozidiel na cestách. Nakoniec sa v roku 1980 prestala využívať úplne. V roku 1999 bola ohrozená jej existencia, plánovala sa likvidácia starej, nevyužitej trate. Nezisková organizácia Friends of the High Line, spolu s mestom New York, preskúmali možnosti zachovaťnia historickej štruktúry mesta, a vznikol projekt v podobe novovytvoreného verejného parku.

High Line je globálnou inšpiráciou pre ostatné mestá a ich štvrte, v ktorých je možná premena nevyužívaných priemyselných zón na jedinečné dynamické verejné priestory.

Súčasná High Line je súvislou zelenou plochou s dĺžkou cez 2 km. Je domovom viac ako 500 druhov rastlín a stromov. Verejný park je udržiavaný, organizovaný a prevádzkovaný neziskovou organizáciou Friends of the High Line, v spolupráci s NYC Department of Parks & Recreation. Naviac, verejný priestor a záhrady High Line sa stali centrom verejného diania, rôznorodých kultúrnych a umeleckých aktivít. Zapája sa do nich široká verejnosť a mládež. Organizujú sa tu programy pre rodiny s deťmi a kultúrne, hudobné vystúpenia na svetovej úrovni. Vstup je zdarma, pre všetkých bez rozdielu.

High Line je globálnou inšpiráciou pre ostatné mestá a ich štvrte, v ktorých je možná premena nevyužívaných priemyselných zón na jedinečné dynamické verejné priestory.

New York City: Views from the High Line

GOOD Mag Presents: Edward Norton and the High Line