Emscher Park – Duisburg-Nord, Nemecko

Emscher Park – Duisburg-Nord, Nemecko

Emscher Park – Duisburg-Nord, Nemecko

Krajinný park Duisburg-Nord vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia v nemeckom Porúrí. Bol realizovaný ako jeden zo 100 projektov v rámci programu „Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark“. Hlavným cieľom bolo poskytnúť nový ekologický, ekonomický, sociálny a kultúrny impulz starej priemyselnej oblasti prostredníctvom reštrukturalizačných projektov. Modrou niťou projektu sa stala rieka Emscher, ktorá bola do 90. rokov využívaná ako otvorená kanalizácia.

Emscher v súčasnosti odvádza dažďovú vodu a čistenú odpadovú vodu. V dôsledku toho bolo možné odkloniť koryto rieky do údolia, s možnosťami pre ďalší rozvoj krajiny a rekreáciu. Lokálne systémy boli prispôsobené regionálnym cieľom: zlepšenie kvality vody rieky Emscher a zníženie vypúšťania odpadov do rieky Rýn.

Územný park Duisburg-Nord má rozlohu 230 ha. Nachádza sa v priestoroch bývalej huty Thyssen. Táto stavba a niekoľko priľahlých lokalít sa zmenili na rozsiahlu, jednoliatu krajinnú zónu. Je do nej začlenená veľká časť pôvodných priemyselných stavieb, pamiatok, domov a továrenské budovy.

S cieľom znovu oživiť existujúce povrchové vodné toky a poskytnúť Emscher čistú vodu, bola veľká pozornosť venovaná vodnému systému. Existujúce infraštruktúry boli obnovené a opätovné využité na nový účel.

Územný park Duisburg Nord bol postavený na území oceliarní v Duisburgu Meiderich. Kombinácia prírody a priemyselnej kultúry je jedinečná. Projekt je súčasťou Medzinárodnej stavebnej výstavy IBA, Emscher Park. V roku 1988 získala spoločnosť NRW pozemok a stala sa súčasťou IBA. Už v roku 1994 boli prvé časti Landschaftspark Duisburg Nord odovzdané verejnosti. V roku 2001 bolo otvorené návštevnícke centrum a hotel pre mládež. Organizujú sa tu aj školenia. V rokoch 2002 – 2003 bola dúchadlová a odlievacia hala premenená na multifunkčné priestory. Odvtedy sa v Landschaftspark Nord koná množstvo verejných a súkromných podujatí.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky