Použitie upravenej odpadovej vody

Použitie upravenej odpadovej vody

Použitie upravenej odpadovej vody

Decentralizované spracovanie odpadových vôd na opätovné využitie odpadových vôd pomáha znížiť množstvo odpadových vôd. Navyše, niektoré systémy čistenia odpadových vôd sa dajú ľahko integrovať do územného usporiadania a výsledkom môžu byť viditeľné environmentálne opatrenia.

Možnosti opätovného použitia upravenej odpadovej vody vo veľkej miere závisia od množstva a kvality odpadových vôd, ktoré sú k dispozícii. V podstate existujú dve možnosti: ošetrenie s opätovne použitou šedou vodou a čiernou vodou. Greywater je všetka odpadová voda okrem odpadových vôd z preplachovaných toaliet, tzn. Odpadových vôd z osobnej hygieny (sprchy, vane a výlevky), kuchyne, práčovne, čistenia atď. Čierna voda je všetka odpadová voda, t. Označenia „čierna“ a „sivá“ pochádzajú z farby vody: šedá voda je trochu sivej farby, zatiaľ čo odpadová voda, ktorá nesie fekálie, sa po krátkom čase zmení na čiernu. V nebytových budovách je množstvo dostupnej šedej vody vo všeobecnosti obmedzené. V takýchto prípadoch preto spracovanie čiernej vody poskytuje podstatne väčší objem opätovne použiteľnej vody. Ďalšou výhodou spracovania čiernej vody oproti čisteniu sivej vody je, že nie je potrebné žiadne spojenie s odpadovou kanalizáciou. Nevýhody v oblasti spracovania čiernej vody sú čistiace kaly, ktoré sa vyrábajú v procese spracovania a ktoré sa musia odstrániť a určitá úroveň neochoty opätovne použiť odpadovú vodu na základe vnímania ľudí. Napríklad Singapur využíva membránovú filtráciu na úpravu všetkých svojich odpadových vôd na kvalitu pitnej vody, ale voda sa nepoužíva ako pitná voda z posledného uvedeného dôvodu. Hoci je upravená odpadová voda vo všeobecnosti mierne horšia ako dažďová voda, je číra a bez zápachu a dobre sa hodí na splachovanie toaliet, na vodné umenie a na zavlažovanie. Spravidla obsahuje vyšší podiel živín, čo posilňuje jeho vhodnosť pre rastliny. Ak sa používa dažďová voda aj čistená odpadová voda, je lepšie používať dažďovú vodu na vyššie účely.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky