Potrebujeme urgentne zmeniť výrobu potravín

Potrebujeme urgentne zmeniť výrobu potravín

IPCC: Potrebujeme urgentne zmeniť výrobu potravín

Podľa denníka the Guardian sa v návrhu uniknutej správy o zmene klímy a využívaní pôdy amedzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) sa uvádza, že nebude možné udržať globálne teploty na bezpečnej úrovni, pokiaľ nedôjde k transformáci produkciie potravín  a starostlivosti o pôdu.

Panel IPCC vydal mediálne vyhlásenie, v ktorom píše, že návrhy jednotlivých správ sa poskytujú ako pracovné dokumenty pre schvaľovacie zasadnutie. Nie sú určené na verejné šírenie a nesmie sa z nich citovať, pretože text sa môže medzi návrhmi meniť. Konečná verzia osobitnej správy IPCC o zmene klímy a pôde bude predstavená na konferencii 8. augusta v Ženev1e. 

Podľa denníka the Guardian ľudia v súčasnsti využívajú 72% povrchu zeme, ktorý je bez ľadu. Zem vyuzivame, aby sme sa nasýtili, obliekli a podporili rastúcu populáciu Zeme. Pri využívaní pôdy navyše v poľnohospodárstve a lesné hospodárstvo produkuje takmer štvrtinu celosvetovych emisií skleníkových plynov.

Uniknuta správa Podľa deniíka the Guardian zdôrazňuje, že potrebujeme: 

  • pôdu spravovať udržateľnejšie, aby uvoľňovala oveľa menej CO2 ako v súčasnosti
  • obnoviť močiare a rašeliniská a zadržiavať vodu v krajine
  • znižiť spotrebu mäsa, aby sa znížila produkcia metánu a zároveň uvoľnilo množstvo pôdy využívanej pre produkciu krmiva pre zvieratá
  • znížiť množstvo potravinového odpadu a obalového materiálu

Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) je vedecký orgán poverený úlohou vyhodnocovať riziko zmeny klímy. Panel bol založený v roku 1988 Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) a Programom Spojených národov pre životné prostredie (UNEF). Obe organizácie sú súčasťou OSN.

Pôvodný článok The Guardian v angličtine: http://bit.ly/2M1sHND

Pôvodný článok The Guardian v slovenčine použitím prekladača Google: http://bit.ly/2Zz8y4z

Reakcia IPCC – mediálne vyhlásenie v angličtine: http://bit.ly/2yDISrD

Reakcia IPCC – mediálne vyhlásenie v slovenčine použitím prekladača Google: http://bit.ly/2Kg0sII

Stránky a sociálne siete The Guardian:

https://www.theguardian.com/environment/climate-change

https://www.facebook.com/theguardian/

https://www.youtube.com/theguardian

https://www.instagram.com/guardian/

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   


Galéria

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…