Porézne dlažbové materiály

Porézne dlažbové materiály

Porézne dlažbové materiály

Porézne a priepustné materiály na vozovky majú niekoľko výhod: dažďovú vodu je možné absorbovať do zeme, dopĺňa sa tak podzemná voda a odľahčuje kanalizácia. Porézne vozovky pozostávajú z pórovitého materiálu, cez ktorý môže prechádzať voda. Priepustné chodníky obsahujú alebo vytvárajú otvorené časti, ktorými môže voda prenikať. Pre tieto chodníky sú vhodné všetky porézne a čiastočne otvorené materiály. Ako dlažbové materiály možno použiť napríklad betónové tvárnice s otvorenými bunkami, betónové dlažby na trávu, drevné štiepky, alebo štrk. Zrážky môžu infiltrovať do zeme bez akýchkoľvek výrazných ťažkostí; percento otvorov sa pohybuje od približne 15% do 40%. Tento typ dlažbového materiálu sa môže použiť na také účely, ako sú chodníky, ihriská, požiarne cesty a centrálne rezervácie, na prevzdušňovanie okolo stromov, ako hrany na dlažby, v okrajoch a v súkromných záhradách. Pri silne využívaných cestách a parkoviskách sa môžu použiť dlažbové materiály alebo otvorené dlažobné vzory. Porézne dlažbové materiály nie je vhodné požiť pre intenzívne používané cesty alebo parkoviská kvôli riziku znečistenia toxickými látkami.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky