Parkoviská so zelenými plochami

Parkoviská so zelenými plochami

Parkoviská so zelenými plochami

Parkoviská, ktoré sú menej intenzívne, môžu byť polopevné a na nich sú vysadené stromy. Tieto parkoviská môžu slúžiť ako chladné ostrovy v meste alebo meste. Štúdia vykonaná výskumným ústavom TNO [Duyzer et al., 2011] ukazuje, že priemyselné pozemky, prístavy a obchodné pozemky sú jednými z najhorúcejších mestských oblastí. Jedným zo spôsobov, ako znížiť teploty, by bola výsadba stromov na spevnených parkoviskách. Ďalšou výhodou je, že autá zostanú aj chladnejšie vo vnútri a že stromy budú zo vzduchu očisťovať niektoré emisie vytvárané automobilmi.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky