Náš posun k čistej energii v štyroch grafoch

Náš posun k čistej energii v štyroch grafoch

Náš posun k čistej energii v štyroch grafoch
Autor fotografie: Peter Franken on Unsplash

Podľa portálu MIT Technology Review zažila čistá energia hviezdnu dekádu, no od skutočných zmien sme ešte ďaleko a naše tempo v ich zavádzaní sa musí zvýšiť.  

Náklady na obnoviteľné zdroje energie (OZE) klesajú a ich podiel stúpa. V oblasti veternej a solárnej energie za posledné roky náklady klesli o 70% a výrábajú štyrikrát viac elektriny ako pred 10 rokmi.

I napriek optimistickým číslam však obnoviteľné zdroje energie do celkového objemu výroby energie a znižovaniu emisií zatiaľ neprispievajú veľkým podielom. Rovnako, ak sa zavádzajú, väčšinou na iba pokrytie nového dopytu, nie ozelenie existujúcej fosílnej infraštruktúry. Ak však chceme radikálne znížiť emisie musíme odstavovať už existujúce uholné elektráne a transformovať práve dnes existujúci energetický systém a to priebehu nasledujúcich dekád.

Obnoviteľné zdroje

Globálna výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa podľa štatistického prehľadu BP o svetovej energii z roku 2019 zvýšila z približne 550 TWh v roku 2008 na takmer 2 500 TWh v roku 2018.

V celkovom kontexte však podiel OZE predstavuje malý podiel a za posledných 10 rokov stúpol len o 2% z 33% na súčasných 35%.

Elektromobily

Rovnaký trend sa prejavuje aj v prípade elektromobilov. Ich predaj rastie no v celkovom podieli je stále malý. Očakáva sa, že ich predaj vzrastie zároveň poklesom nákladov na výrobu batérií s rastom ich kapacity. 

I za tohto predpokladu však prechod na elektrické vozidlá môže trvať dekády. Avšak automobily predstavujú len jednu časť dopravného systému, ktorý je potrebné transformovať.

V celkovom kontexte však podiel OZE predstavuje malý podiel a za posledných 10 rokov stúpol len o 2% z 33% na súčasných 35%.

V celkovom kontexte však podiel OZE predstavuje malý podiel a za posledných 10 rokov stúpol len o 2% z 33% na súčasných 35%.

Budúci rast

Predpokladá sa, že globálny energetický systém sa bude musieť do konca storočia zväčšiť päťnásobne, aby dokázal pokryť potreby rastu populácie a rastúcu životnú úroveň. A to všetko, samozrejme, musí byť bez emisií CO2.

Vybudovanie takéhoto systému by vyžadovalo podiel čistej energie do roku 2040 spätnásobiť. Ako by vyzerala táto krivka rastu:

Zdroj: MIT Technology Review. Our pathetically slow shift to clean energy, in five charts. Dostupné online (anlicky)

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.