Mestské infiltračné pásy

Mestské infiltračné pásy

Mestské infiltračné pásy

V mestských oblastiach je často k dispozícii menej priestoru na infiltráciu a tieto oblasti sa viac opotrebujú z dopravy a chodcov. Systém betónových kontajnerov bol vyvinutý pre vysoko urbanizované oblasti v Portlande, ktoré sú otvorené na dne, naplnené štrkom a pôdou a zasadené. Takéto štruktúry môžu byť samozrejme vyrobené z iných materiálov. V Portlande sa dažďová voda prepravuje z budov a ulíc nadzemnými žľabmi do týchto infiltračných pásov. Infiltračné pásy tlmia dažďovú vodu a pomaly ju uvoľňujú do zeme. Voda je čiastočne filtrovaná štrkom a vegetáciou pred infiltráciou. Zem musí byť samozrejme vhodná na infiltráciu. [Environmental Services, 2006]

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky