Solárna štvrť je tvorená 2-4 podlažnými budovami s fasádami orientovanými na juh, s energeticky účinnou výstavbou, pasívnym solárnym ohrevom a elektrinou zo slnečnej energie. Obytnú štvrť spoluvytvára sieť peších a cyklistických chodníkov, otvorený verejný priestor a podzemné parkovisko. Autá sú oddelené od obytných priestorov. Štvrť získala vylúčením automobilovej dopravy novú, s bežnými mestskými obydliami neporovnateľnú kvalitu.

Solárny koncept štvrte bol inšpirovaný Európskou chartou pre solárnu energiu v architektúre a urbanizme, ktorá bola sformulovaná v rámci projektu READ – Renewable Energies in Architecture and Design. Slnečná energia a nízkotepelná geotermálna energia sú dôležitými formami v systémoch obnoviteľnej energie. Svetlé byty, veľké okná, vhodná orientácia stavieb, bez vzájomného tienenia a slnečné vonkajšie priestory sú požiadavky, ktoré ovplyvnili architektonické aj urbanistické riešenie. Nachádzame tu medzipriestory a technické riešenia (zimné záhrady, solárne okná), ktoré podporujú pasívne využite solárnej energie a zároveň zvyšujú komfort bývania v chladných obdobiach roka. Pomerne veľké plochy slnečných termických kolektorov na strechách domov zabezpečujú ohrev vody a sú aj charakteristickým prvkom „solárnej architektúry“.

Mesto Linz použitie slnečných kolektorov nielen vyžadovalo, ale aj finančne podporilo. Ďalšou požiadavkou bolo udržanie vhodnej teploty počas letného obdobia, bez potreby klimatizácie. Investori ho museli potvrdiť certifikátom. Základnou požiadavkou „zelenej architektúry” je energetická efektívnosť. Spotrebu energie v SolarCity pomáha znížiť využitím slnečnej energie, ktoré je na prvom mieste. Nezabudlo sa pritom na dôležitosť kvalitnej konštrukcie budov, ochrany pred prehrievaním v lete a v neposlednom rade efektívnosti zásobovania energiou. Všetky stavby sú vybudované v štandarde nízkoenergetického alebo pasívneho domu. Veľké úsilie sa venovalo zabezpečeniu nízkej úrovne spotreby fosílnych palív. Zelený projekt Linz solarCity má podľa dlhodobých plánov zabezpečiť kvalitný a ekologický životný priestor pre 25 000 obyvateľov, rozdelených do piatich etáp výstavby.

Dizajn rakúskej štvrte získal niekoľko ocenení. Vznikol na základe spoločného úsilia mesta a 12 samostatných staviteľov. Medzi mestom a developermi boli uzatvorené špeciálne zmluvy, s cieľom zabezpečiť kvalitnú výstavbu. Celkové náklady na výstavbu boli kalkulované na 200 miliónov eur (125 miliónov eur na obytnú výstavbu a 75 miliónov eur na infraštruktúru). Dizajn bol inšpirovaný zelenými záhradnými mestami s plynulými prechodmi medzi záhradami, parkami a okolitou krajinou. Studio Dreiseitel vyhralo súťaž o vytvorenie návrhu solárneho mesta. Ateliér sa špecializuje na návrhy ekologickej krajiny a vodohospodárske koncepcie.

Projekt zahŕňa celý rad rekreačných zariadení, ako je prírodné kúpalisko, vodné ihrisko a množstvo vegetácie. Prepracovaný systém dažďových kanalizácií, mokradí, rybníkov a potokov odvádza dažďovú vodu z budov cielene do okolia. Doplnenie podzemných vôd a trvalé alebo dočasné mokrade slúžia na zachovanie čo najvyššej možnej vodnej bilancie. Mokrade a zelené zóny vytvárajú vhodný priestor pre rozvoj flóry, fauny a jej vzácnych druhov. Rozhodnutie najať známych dizajnérov a vyhlásiť výberové konania na koncepty architektúry, vodohospodárstva a energetiky viedlo k vytvoreniu novej lokality s mimoriadnou úrovňou kvality, pokiaľ ide o architektúru, rozvoj prírody a udržateľnosti mesta v širšom zmysle.

Tagy

Energie
Inšpirácie

Mohlo by Vás zaujímať...

Inšpirácie

Zelené strechy – Rotterdam, Holandsko

Rotterdam je niekoľko rokov lídrom v téme zelených striech. V súčasnosti je v meste inštalovaných viac ako 360 000 m2 zelených striech. Okrem toho bolo na strechách inštalovaných približne 75 000 m2 solárnych panelov.