Membránová filtrácia

Membránová filtrácia

Membránová filtrácia

V Puur Waterfabriek („Pure Water Factory“) v Nieuw-Amsterdam neďaleko Emmen sa odpadová voda z čističky odpadových vôd spracováva na „čistú vodu“. Hoci továreň na čistú vodu nie je príkladom zeleno-modrého urbanistického plánovania, mohla by byť začlenená do zeleno-modrého vývoja. „Čistá voda“ sa vzťahuje na vodu, ktorá okrem H2O neobsahuje takmer nič, dokonca ani minerály nachádzajúce sa v pitnej vode. Voda z tejto továrne sa používa na ťažbu ropy v provincii Drenthe, kde proces extrakcie vyžaduje veľmi čistú vodu. Ako surovina využíva továreň odpad z priľahlej čistiarne odpadových vôd. Táto voda sa spracuje s použitím série fáz, vrátane biologicky aktívneho uhlíkového filtra, membránovej filtrácie a elektrodeionizácie. Závod môže produkovať až 10 000 m3 čistej vody za deň, čo predstavuje 25% celkového objemu odpadových vôd vytvorených v meste Emmen. V súčasnosti sa voda používa iba na ťažbu ropy, aj keď sa študujú aj iné možné použitia. Zaujímavý detail je, že závod je relatívne kompaktný a pracovne rozsiahly. V dôsledku toho sú náklady na vodu len dvakrát vyššie ako náklady na výrobu pitnej vody. Ako vedľajší účinok sa znečisťujúce látky, ktoré sú stále prítomné v odtoku z čističky odpadových vôd, odstraňujú z vody a neuvoľňujú sa do povrchovej vody. Ďalšou výhodou je, že výroba čistej vody nevyžaduje podzemnú vodu. Tento typ technologického vývoja ukazuje, že uzavreté vodné cykly nie sú utopickou koncepciou: mestské vodné cykly môžu byť uzavreté len pre mierne vyššie náklady. Použité metódy boli vybrané tak, aby sa zaistilo, že na tento proces nie sú potrebné prakticky žiadne chemikálie. [Puur Waterfabriek]Pure Water Factory je partnerstvo medzi spoločnosťou na výrobu pitnej vody a miestnou vodárenskou radou. [rozhovor s Gerrit Veenendaal, 2011] V Singapure sa membránová filtrácia používa na úpravu všetkých odpadových vôd až do kvality pitnej vody, po ktorej sa recykluje.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky