Klimatický panel

GLOBÁLNE HODNOTY CO2

GLOBÁLNE HODNOTY TEPLOTY

GLOBÁLNE HODNOTY HLADINY OCEÁNOV

GLOBÁLNE HODNOTY KYSLÍKA

GLOBÁLNE HODNOTY CH4

GLOBÁLNE HODNOTY N2O