Vymieranie druhov

Klimatická zmena predstavuje najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu, ktorá môže v nasledujúcich 100 rokoch viesť viesť k vyhynutiu tisícov druhov. Klimatická zmena však sama biodiverzitu neohrozuje a je len jedným z faktorov ktoré s nej prispievajú. Medzi ďalšie patrí odlesňovanie, zmena a zánik biotopov (pretváranie riek a zmeny v poľnohospodárskej krajine) a nadmerné používanie pesticídov a insekticídov.Podľa organizácie IUCN, ktorá stav populácií mapuje na globálnej úrovni je k roku 2019 27,000 druhov ohrozených vyhynutím. Ide o 40% obojživelníkov, 25% cicavcov, 14% vtákov či 33% koralov.

Klimatické faktory, ktoré prispejú k vymieraniu druhov:

Teplota
Každý organizmus má istú mieru tolerancie na vysokú teplotu a jej pôsobenie v priebehu času. Dôsledky vysokých teplôt sme mohli vidieť v januári 2019, kedy niektoré časti Austrálie zasiahli takmer 50°C teploty, na základe ktorých bol zdokumentovaný úhyn desiatich tisícov netopierov, desiatok koní a miliónov rýb. Išlo o bezprecedentnú udalosť aj na Austráliu, ktorá je na vysoké teploty zvyknutá.  

Zrážky
Klimatická zmena vedie a aj budúcnosti bude viesť z zmenám zrážkových pomerov, k ich rozloženiu v čase ako i intenzite. Tieto zmeny budú viesť k lokálnym suchám a k náhlym povodniam na druhej strane. Druhy sú životne závislé na prítomnosti vody v krajine, nedokážu si robiť zásoby vody ako ľudia a ich schopnosť migrovať je obdmedzená.

Iné abiotické faktory
Medzi ďalšie abiotické faktory patrí napríklad zvýšené výskyt požiarov, alebo stúpanie hladiny morí.

Prírodné faktory , ktoré prispejú k vymieraniu druhov:

Negatívny vplyv na užitočné druhy a kľúčové druhy
Klimatická zmena naruší ekologické vzťahy závislosti medzi druhmi a môže viesť z hľadiska vymierania k závažnému domino efektu.

Pozitívny vplyv na škodlivé druhy
Klimatická zmena podporí vymieranie druhov prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok pre rôzne parazity a iné patogény.

Migrácia druhov
Prejavy klimatickej zmeny budú viesť k degradácii životného prostredia, čo mnohé druhy prinúti emigrovať na miesta bez prirodzeného výskytu. Toto bude viesť k narúšaniu lokálnej rovnováhy vzťahy medzi druhmi a podporí tak nástup iných druhov a úkor pôvodných druhov.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Extinction of Species | Biology for All | FuseSchool
Standforský výskumník varuje: „Šieste vymieranie druhov je tu.“
How Does Global Warming Affect Animals? | Earth Unplugged

Chcete vedieť viac?