Teplejšie a kyslejšie oceány

Acidifikácia oceánov
Oceán pomohol spomaliť globálne otepľovanie tým, že absorboval veľkú časť prebytočného tepla a oxidu uhličitého, ktorý sa dostal do atmosféry od začiatku priemyselnej revolúcie. Ak sa oxid uhličitý zmieša s vodou výsledkom je zníženie pH oceánu – čo znamená, že oceán je kyslejší a to má vážne následky na život v ňom. Tieto zmeny môžu mať dopad na milióny ľudí, ktorí sú závislí od zdrojov potravy z oceánov. Najčastejšie obete acidifikácie oceánov sú morské rastliny a zvieratá, ktoré využívajú uhličitan na vytvorenie tvrdých schránok alebo iných štruktúr. Jedná sa hlavne o mäkkýše a koralové útesy, ktoré sú obzvlášť zraniteľné. Okysľovanie oceánov bolo historicky spojené s každou z piatich významných udalostí vymierania, ku ktorým na Zemi došlo. Dnes sa okysľovanie deje 100 krát rýchlejšie ako za akékoľvek iného obdobia za posledných 55 miliónov rokov a druhy sa nemusia dostatočne rýchlo prispôsobiť.

Otepľovanie oceánov
Nárast teploty oceánov urýchľuje metabolizmus organizmov a ich príjem kyslíka. Otepľovanie oceánov má vplyv najmä na fytoplanktón, ktorá tvorí základ potravnej bázy v oceánoch. Bez fytoplanktónu by v nich nebol život. Zvyšovanie teploty bude viesť k zníženiu celkového množstva fytoplanktónu v oceánoch, čo bude viesť ku kaskádovitému efektu a vymieraniu druhov.

Zdroje a viac informácií

….

Video

The ocean is warming 70% more per decade than we thought
Feeling the Heat: The Biology of Ocean Warming
Plastic Oceans | What is the impact of polution in the sea?

Chcete vedieť viac?