Škody na majetku a infraštruktúre

Posledné roky pozorujeme javy ako vzostup hladiny morí, prudký nárast prívalových dažďov, extrémne poveternostné podmienky, vlny horúčav, otepľovanie Arktídy a ďalšie klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť a kapacitu dopravného systému, pričom častokrát spôsobujú škody na majetku a infraštruktúre. Dochádza k poškodzovaniu dopravnej infraštruktúry, ako sú cesty, železničné trate a letiskové dráhy. Ohrozované a ničené sú aj budovy, priemyselné zariadenia a zvyšujú sa tiež riziká pre prístavy a pobrežné vojenské zariadenia. Extrémne poveternostné udalosti ovplyvňujú výrobu a dodávku energie, čo ovplyvňuje úpravu vody, dopravné služby a verejné zdravie. Základné systémy infraštruktúry, ako sú voda, dodávky energie a doprava, budú čoraz viac ohrozované súvisiacimi vplyvmi zmeny klímy. Národné hospodárstvo, bezpečnosť a kultúra závisia od odolnosti systémov mestskej infraštruktúry.

Dôsledky pre Európu
Mestské oblasti Európy sú vystavené stále častejším horúčavám, povodniam alebo stúpajúcim hladinám mora, ale často nie sú dostatočne pripravené na prispôsobenie sa zmene klímy. Škody na majetku a infraštruktúre znamenajú pre spoločnosť a hospodárstvo vysoké náklady. Medzi rokmi 1980 a 2011 postihli povodne viac ako 5,5 milióna ľudí a spôsobili priame hospodárske straty vo výške viac ako 90 miliárd EUR.

Adaptačné opatrenia
Vládne agentúry a organizácie začali pracovať na adaptačných plánoch zameraných na systémy infraštruktúry a verejného zdravie. Aby boli tieto adaptačné opatrenia úspešné, vyžaduje si to kooperáciu medzi súkromným a vládnym sektorom. Pre obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 ° C je nevyhnutá bezprecedentná transformácia energetického, dopravného systému a budov, hlboké zníženie emisií vo všetkých odvetviach, ako aj zmena ľudského správania.

Zdroje a viac informácií 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Extreme 4K Video of Category 5 Hurricane Michael
Extreme up-close video of tornado near Wray, CO!
Raw Video: Homes Float Away in Flood

Chcete vedieť viac?