Dopady na zdravie

Svetová zdravotnícka organizácie (WHO), vydala v roku 2017 správu expertov, v ktorej sa uvádza, že klimatická zmena bude mať závažné dopady a na obyvateľov vo všetkých regiónoch sveta. Jej závery potvrdzuje aj vedecká štúdia medzinárodného tímu expertov vydaná prestížnym medicínskym časopisom Lancet. Podľa WHO ako i správy Lancetu medzi najvýraznejšie dopady klimatickej zmeny na zdravie bude patriť:

Zraniteľnosť vybraných skupín obyvateľstva
Budú existovať skupiny, ktoré budú voči negatívnym dopadom klimatickej zmeny citlivejšie ako iné. Ide o seniorov, deti, tehotné ženy, sociálne vylúčené skupiny, ľudia pri alebo pod hranicou chudoby, utečenci. Vzhľadom na to, že ide o veľkú skupinu obyvateľov, WHO hovorí o významných socioekonomický dopadoch zdravotných problémov týchto skupín.  

Šírenie cudzokrajných chorôb a vírusov
Zmena klímy a globálne otepľovanie bude viesť k rozšíreniu oblastí s výskytom malárie a horúčky dengue, ktorej výskyt za posledných 50 rokov narástol 30-násobne. Predpokladá sa, že to oblasti výskytu týchto ochorení sa zaradia i krajiny južnej Európy.

Zdravotné problémy súvisiace s extrémnymi horúčavami
Klimatická zmena prinesie vlny horúčav na ktoré ľudský organizmus nie je prispôsobený. Teplotný stres môže bude viesť zvýšenému výskytu kardiovaskulárnych príhod a k poklesu produktivity práce pri pobyte vonku (poľnohospodárstvo, stavebníctvo). Okrem toho sa zvýši počet ľudí, ktorí budú trpieť ochoreniami spojenými s nekvalitnou vodou. Podľa odhadov na svete v súčasnosti existuje 22.5 miliónov ľudí, ktorí boli nútení sa presunúť kvôli nevyhovujúcemu stavu vody v regióne v ktorom žili.

Nedostatok potravín a podvýživa
Sa bude týkať najmä v rozvojových krajinách v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Vzhľadom na globalizovaný trh s potravinami a zvýšený výskyt sucha aj v Európe, sa tomuto fenoménu budeme čeliť aj v našom regióne. Sucho a chronický nedostatok vody trápia v súčasnosti 150 miliónov ľudí v mestských oblastiach. Ak k tejto oblasti nepristúpime k adaptačným opatreniam toto číslo sa do roku môže zvýšiť až na miliardu ľudí na Zemi.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

How Global Warming Is Awakening Deadly Diseases
Beseda STUŽ – 13. 9. 2016 – Klimatická změna a zdraví
Climate Change Will Impact Health

Chcete vedieť viac?