Scenáre globálneho otepľovania 

Emisie skleníkových plynov spôsobili od konca 19.storočia nárast teploty od 0,6 ± 0,2 °C. Klimatické modely slúžia na predpovedanie o koľko sa zvýši v budúcnosti teplota v závislost od toho, ako tieto koncetrácie budú v budúcnosti rásť. Klimatické modely nám však nepredpovedajú podobu budúcej klímy, skôr ukazujú možné alternatívy zo zreteľom na podmienky, za ktorých sa môžu vyskytnúť.

Klimatické modely vznikajú na základe poznania fyzikálnych prejavov jednotlivých zložiek prírodného prostredia a ich vzájomného ovplyvňovania sa. Klimatický systém nie je tvorený len atmosférou, ale tvoria ho tiež oceány, biosféra alebo snehový a ľadový povrch. Dobrý klimatický model preto okrem modelu atmosféry musí obsahovať aj modely pre všetky tieto zložky a ich vzťahy.

V závislosti od toho ako veľmi narastú emisie skleníkových plynov v budúcnosti vedci predpovedajú zvýšenie priemernej teploty do konca 21. storočia od od 1,5°C až 6,4 °C keď sa môže zdať, že oteplenie o 5°C nie je veľa, v skutočnosti by to znamenalo koniec ľudskej civilizácie ako ju dnes poznáme. 

Podľa poslednej správy Klimatického panelu pre zmenu klímy (IPCC) musíme do roku 2030 znížiť globálne emisie o polovicu, aby sme neprekročili oteplenie o 1.5 °C. Oteplenie nad 1.5 °C sa považuje za hranicu, ktorú keď prekročíme môže mať vážne dopady.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Zpráva o stavu planety Země

Globálne oteplovanie a Slovensko

Pavol Fraško – Ak chceme zastaviť globálne otepľovanie, budeme musieť veľmi razantne konať

Chcete vedieť viac?