Merania

Súčasná zhoda na tom, že globálne otepľovanie prebieha a že je dôsledkom ľudskej činnosti, je výsledok dlhotrvajúcich vedeckých meraní po celom svete. V snahe dosiahnuť celkový obraz o vývoji teplôt v priebehu času, vedci kombinujú merania teplôt na povrchu zeme, merania teplôt na povrchu oceánov, ako i merania teplôt pomocou družíc. Kolekciu údajov o vývoji globálnych teplôt v súčasnosti poskytujú najmä svetové klimatické centrá ako Goddardov inštitút vesmírnych štúdií (NASA GISS), Národný úrad Spojených štátov Amerických pre oceán a atmosféru (NOAA) a Oddelenie klimatického výskumu na University of East Anglia (CRU) a Japonská meteorologická agentúra (JMA). Na základe kombinácie zozbieraných údajov z týchto výskumných centier, sme schopní vidieť, že za posledných 130 rokov vzrástla globálna teplota približne o 0.8°C.

Graf zobrazuje rastúci trend teplotných anomálií v období pred industriálnej ery až po súčasnosť. Zdroj: NASA Goddard Space Flight Center

Ešte hlbší obraz do histórie nám poskytuje tzv. paleoklimatológia, ktorá skúma vývoj teplôt  počas všetkých geologických období, tisíce až milióny rokov do minulosti. Umožňuje nám tak vidieť že nikdy v histórii Zeme sa globálna teplota nemenila tak rýchlo ako dnes.

Zmeny v oceánoch a moriach

Otepľovanie oceánov
Otepľovanie oceánov sa nespomína tak často, ako otepľovanie klímy, v skutočnosti sú to ale oceány, čo absorbuje najviac tepla. Z prebiehajúce otepľovania sa ohrievaní atmosféry prejavuje len približne 2 % tohto tepla a zvyšok, teda viac ako 93 %, smeruje do práve oceánov.

Acidifikácia oceánov
Od začiatku Priemyselnej revolúcie, stúpla kyslosť oceánov o 30%.Tento rast je taktiež dôsledkom zvýšenej emisie sklenníkových plynov do atmosféry a následnej absorbcie oceánmi. Množstvo pohlteného oxidu uhličitého vrchnou časťou oceánov stúpa o 2 miliárd ton za rok. Od počiatku 20. storočia sa úroveň oceánov zvýšila približne o 20 cm. Miera v posledných dvoch desaťročiach sa však takmer zdvojnásobila a každý rok zrýchľuje.

Rast hladiny morí a oceánov
Od počiatku 20. storočia sa úroveň oceánov zvýšila približne o 20 cm. Miera v posledných dvoch desaťročiach sa však takmer zdvojnásobila a každý rok zrýchľuje.

Graf zobrazuje rast hladiny morí od roku 1993 ať po súčasnosť. Historický vývoj ako i aktuálny stav je možné sledovať na webstránke NASA.

Ľadovce a snehová pokrývka

Najdramatickejšie sa úbytok ľadu prejavuje v Artktíde, ktorá sa otepľuje výraznejšie ako v iné časti sveta. Zmenšovanie rozlohy arktického ľadu a obnažovanie vodnej hladiny má za následok ďalšie urýchľovanie rastu teploty a teda i ďalšie urýchľovanie roztápania ľadu.

Graf zobrazuje zmenšovanie rozlohy ľadovca v Arktíde. Ten sa za posledných desať rokov zmenšil o takmer 13%. Historický vývoj ako i aktuálny stav je možné sledovať na webstránke NASA.

Extrémne prejavy počasia 

Zmena klímy a globálne otepľovanie som sebou prináša aj extrémne prejavy počasia. Vlny horúčav, povodne a extrémne suchá budú častejšie postihovať aj územie Slovenska. 

Dlhšie a extrémnejšie vlny horúčav

Graf zobrazuje odchýlku priemernej teploty (-6°C +6°C) od normálu v lete v rokoch 1951 – 2017. Zdroj: Pecho, J.: Prejavy a dôsledky zmeny klímy na Slovensku. 2018. Dostupné online 


Sucho a povodne

Extrémnejše povodne a sucho sa vo viacerých regiónoch Európy prejavujú už dnes. Mení sa intenzita a množstvo zrážok, pribúdajú dni s extrémne vysokými teplotami.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

https://www.youtube.com/watch?v=R_Be7-BCidY&t=1s

Ekologické katastrofy – Klimatické zmeny

Scientists Want a Better Way to Measure Climate Change

Chcete vedieť viac?