Masívna migrácia

Environmentálna migrácia je migrácia, ktorá je spôsobená zmenou životného prostredia, jeho degradáciou a konfliktoch s týmito javmi súvisiacimi. V spoločnosti sa v rôznych podobách sa tento typ migrácie vyskytoval vždy, avšak nikdy v takom rozsahu ako dnes. Prvou príčinou je rast globálnej populácie a to najmä v rozvojových krajinách. V súčasnosti na Zemi za rok pribudne 80 miliónov obyvateľov ročne a to najmä v Afrike,  kde má roku 2050 žiť takmer tretina populácie, v Ázii, ktorej bude žiť v roku 2050 žiť viac ako 50% globálnej populácie.

Druhou príčinou je nárast výskytu prírodných katastrof a degradácia životného prostredia spôsobených antropogénnou činnosťou. Okrem dlhodobných priamych negatívnych vplyvov na životné prostredie ako je erózia pôdy, znečisťovanie vôd, dezertifikácia a dôsledkov klimatickej zmeny, ako je sucho alebo prívalové zrážky, k migrácii prispievajú aj ozbrojené konflikty, ktoré sú s degradáciou životného prostredia spojené (konflikty o vodu, pôdu a suroviny). Príčinou environmentálnej migrácie sa môže stať aj budovanie rozvojovej infraštruktúry (priehrady) alebo ťažba prírodných zdrojov.

V súčasnosti sa podľa odhadov na svete nachádza približne 10 až 25 miliónov ľudí, ktorí boli nútení sa presídliť v dôsledku nepriaznivého životného prostredia. Ak nepristúpime k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, predpokladá sa, že v dôsledku klimatickej zmeny (neúrody, chorôb, nedostatku vody, zvyšujúcej sa hladiny morí a vojenských konfliktov), bude do roku 2050 na svete 150-200 miliónov klimatických utečencov. Pôjde najmä ľudí z krajín južnej Ázie, subsaharskej Afriky a Latinskej Ameriky.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Medzinárodná migrácia
Ľudská migrácia naprieč planétou
Europe’s Migration Tragedy: Life and death in the Mediterranean

Chcete vedieť viac?