Extrémne prejavy počasia vo svete

Vedecké dôkazy poukazujú na to, že globálne otepľovanie zvyšuje určité druhy extrémnych poveternostných javov vrátane vĺn horúčav, pobrežných záplav, extrémnych zrážok a závažnejších období sucha. Globálne otepľovanie tiež vytvára podmienky, ktoré môžu viesť k silnejším hurikánom.

Extrémne teplo a zima
Extrémne teplo sa už vyskytuje častejšie ako pred 60 rokmi a vlny horúčav budú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Tak vysoké teploty predstavujú vážne zdravotné riziká pre ľudí i zvieratá. Naopak v posledných rokoch dochádza k javu, ktorý sa vyznačuje náhlym ochladením vzduchu. Je to rýchly pokles teploty počas 24 hodín, čo si vyžaduje podstatne zvýšenú ochranu poľnohospodárstva, priemyslu, obchodu a sociálnych aktivít.

Rastúce sucho a riziko požiarov
Vyššie teploty vedú k zvýšeným výparom, vrátane väčšieho úbytku vlhkosti cez listy rastlín. Aj v oblastiach, kde sa zrážky neznižujú, vedie toto zvýšenie povrchového odparovania a straty vody z rastlín k rýchlejšiemu vysušeniu pôd. Vyššie jarné a letné teploty a skoršie jarné topenie snehu majú za následok, že lesy sú teplejšie a suchšie po dlhšiu dobu roka, čo vytvára podmienky pre vznietenie a šírenie požiarov.

Silné zrážky a záplavy
Zrážky, ktoré sú v mnohých časoch vítané, pretože poskytujú vodu potrebnú pre poľnohospodárstvo a ľudské využitie, v sú iných situáciách zodpovedné za smrtiace a deštruktívne záplavy. Počas 30-ročného obdobia od roku 1986 do roku 2015 boli povodne v Spojených štátoch zodpovedné za viac smrteľných úrazov ako akékoľvek iné nebezpečenstvo spôsobené počasím, pričom k podobným zisteniam došlo aj v iných krajinách sveta.

Rastúca hladina morí a pobrežné povodne
Hladina morí stúpa. Intenzívne prílivové povodne sa stávajú čoraz častejšími a dostávajú sa ďalej do vnútrozemia. Stovky pobrežných oblastí bude čoskoro čeliť chronickým, rušivým záplavám, ktoré budú priamo ovplyvňovať životy mnohých ľudí.

Deštruktívnejšie hurikány
Hoci si vedci nie sú istí tým, či zmena klímy povedie k zvýšeniu počtu hurikánov, vyššie teploty oceánov a vyššia hladina oceánov by mali ich silu zintenzívniť.


Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Hurricane Wilma Video – Miami Beach, Florida

Scientists Can Now Quickly Link Extreme Weather Events To Climate Change
Scorched Harvests: Heatwave leaves farmers risking bankruptcy across Europe

Chcete vedieť viac?