Dopady na produkciu potravín

Klimatická zmena negatívne ovplyvní všetky aspekty a sektory produkcie potravín. Zvýši riziko ich nedostupnosti a pripraví o pracovné miesta milióny ľudí. Kvôli dlhotrvajúcim suchám, bude viesť k vyšším nákladom na zavlažovanie, prívalové dažde zvýšia riziko vodnej erózie a v pobrežných oblastiach pod vplyvom rastu hladiny morí a oceánov zaniknú milióny hektárov ornej pôdy. Otepľovanie a acidikácia povedú, spolu s nadmerným rybolovom, k drastickému žníženiu zásob rýb.

Zmenené klimatické podmienky budú viesť:

K zníženiu produktivity
Potravín sa dopestuje menej a v nižšej kvalite, čo bude viesť k zníženiu dostupnosti potravín a zvýšeniu ich ceny.

K zmenám v obhospodarovaní plodín
Zvýši sa potreba zavlažovania, čo bude viesť k rýchlejšiemu vyčerpávaniu zásob pitnej vody. Ak sa poľnohospodárstvo neekologizuje, bude naopak viesť k zvýšenému používaniu herbicídov, insekticídov a hnojív.

K environmentálnym zmenám
Sucho zvýši mieru veternej erózie a naopak prívalové dažde prispejú k vodnej erózii; vzhľadom na rýchly postup klimatickej zmeny a zvyšovania globálnej teploty sa mnoho plodín nebude schopných prispôsobiť a zaniknú. Nedozierne následky bude mať úhyn opeľovačov, ktoré okrem insekticídov a zmenách v krajine, ohrozuje aj rast globálnej teploty. Až tri štvrtiny hlavných plodín na svete do určitej miery závisí od prítomnosti opeľovačov. Rast globálnej teploty morí a oceánov negatívne ovplyvní aj populácie rýb, na ktorých prítomnosti sú závislé stovky miliónov ľudí. Vlny horúčav a zvýšenie globálnej teploty ovplyvní aj živočíšnu výrobu, zvýši riziko infarktov a rozšírenie rôznych ochorení.

Zdroje a viac informácií 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

How Climate Change will Reduce Crop Yields and Spike Food Prices
Klimatická změna: Beseda s Václavem Cílkem a Marianem Jurečkou
Animal Agriculture and Climate Change | This video may change your life, for good!

Chcete vedieť viac?