Dopady na ekonomiku

Už v súčasnosti sa začínajú napĺňať predpovede o tom, že klimatická zmena bude mať negatívny vplyv na ekonomiku a náklady na tlmenie jej dopadov sa budú šplhať k miliardám eur. Podľa vedeckých štúdií nezávislých výskumných inštitútov a vládnych správ, klimatická zmena bude mať za následok:

Stratu pracovných miest
Klimatická zmena bude mať veľký vplyv na pracovný trh a produktivitu práce. A to najmä v oblastiach ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo alebo stavebný sektor.

Vyššie náklady na energiu
V dôsledky zvyšujúcich sa teplôt budú domácnosti, firmy a aj vládne inštitúcie vynakladať viac energie na chladenie budov a dopravných prostriedkov.

Poškodzovanie infraštruktúry a nehnuteľností
Už v súčasnosti začínajú mať ľudia v niektorých pobrežných oblastiach náklady spojené s rastom hladiny morí. Ich pozemky strácajú hodnotu, ich domy sa stávajú neobývateľné a musia sa sťahovať na iné miesta. Vnútrozemské krajiny naopak budú trpieť zvýšeným výskytom povodní a teplôt, ktoré budú mať priame dôsledky na mosty, domy, cesty a verejnú technickú infraštruktúru.

Zmenšovanie prírodného kapitálu
Spoločnosť je existenčne závislá na svojom prírodnom kapitáli.  Či ide o moria, oceány, rieky, pôdu, lesy alebo vzduch. Avšak klimatická zmena už v súčasnosti vedie k významnej redukcii služieb, ktoré tento kapitál poskytuje. Vodné ekosystémy trpia znečistením, acifikáciou a vyčerpaním zásob rýb. Obrovské plochy ornej pôdy trpia eróziou a zároveň svet čelí bezprecedentnému odlesňovaniu, ktoré vedie k strate biodiverzity, k erózii, povodniam, zvyšuje dopady a sucha a pod.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Economic impact of climate change in Europe
How climate change threatens to wreck the economy

Chcete vedieť viac?