Zodpovedná spotreba

Spotreba tovarov a služieb je hlavnou príčinou globálneho otepľovania, klimatickej zmeny a ničenia ekosystémov. Počnúc produkciou potravín, živočíšnou výrobou a ťažbou nerastných surovín, cez spracovanie materiálov, výrobu produktov, ich distribúciu a nakoniec vo forme odpadu, vyžaduje energetické vstupy, ktoré sú v súčasnosti z veľkej časti pokrývané fosílnymi palivami. Okrem produkcie skleníkových plynov je naše oblečenie, elektronika, nábytok či potraviny pôvodcom znečistenia toxickými látkami a nezriedka má i negatívne sociálne dopady.

Zodpovedná spotreba je preto jedno z riešení klimatickej krízy a ničenia životného prostredia. Zodpovedná spotreba môže zahŕňať:

› nákup lokálnych potravín z environmentálne šetrného poľnohospodárstva a chovu
› nakupovanie fair-trade produktov
› obmedzenie nákupu elektronických zariadení a techniky
› obmedzenie konzumácie mäsa
› nakupovanie vecí z druhej ruky

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Snížení množství odpadu
Dospělo_t: Zodpovědná spotřeba

Chcete vedieť viac?