Udržateľné poľnohospodárstvo

Medzinárodné spoločenstvo si stanovilo tri dôležité ciele: zastaviť postupujúce ubúdanie prírodnej rozmanitosti, udržať globálne otepľovanie pod 2° C a zabezpečiť, aby mal každý človek dostatok kvalitných potravín. Bez úrodnej pôdy sa nepodarí splniť žiaden z nich, pretože ornica dokáže plniť svoju úlohu, len ak život, ktorý obsahuje, zostáva neporušený, ak obsahuje zdravý humus a ak sa staráme o jej ochranu. Počas storočí vyvinuli drobní poľnohospodári po celom svete množstvo dômyselných spôsobov, ako pestovať plodiny a pri tom zachovať pôdu aj na strmých svahoch alebo obnoviť úrodnosť už degradovanej zeminy. K nim sa pridali novšie prístupy prispôsobené tradičným metódam: opatrenia agrotechnické, vegetačné, technické (štrukturálne) a organizačné.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Rudolf Kurth – trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva
Ekologické zemědělství
Svet zajtrajška – Poľnohospodárstvo budúcnosti

Chcete vedieť viac?