Udržateľná produkcia potravín

Zabezpečiť dostatok potravín pred rastúcu populáciu Zeme bude jedna z najväčších výziev budúcnosti. Podľa odhadov, populácia Zeme v roku 2050 dosiahne hranicu 9 miliárd (nárast o 34%), čo sebou bude niesť nutnosť vyprodukovať viac potravín a to na menšej výmere ako dnes. K tomu treba počítať s tým, že voda a energia sa stanú ešte viac limitujúcimi zdrojmi. Udržateľná produkcia potravín znamená, neprispieva k znečisťovaniu, je šetrná k prírodným zdrojom, je bezpečná pre zamestnancov, komunity a konzumentov a myslí na potreby budúcich generácií. Ako každá iná ľudská činnosť, aj produkcia potravín prispieva ku klimatickej zmene, vyčerpávaniu prírodných zdrojov a deštrukcii biodiverzity. Podľa odhadov je 25% emisií skleníkových plynov priamo spojených s rastlinnou a živočíšnou výrobou.

Produkcia potravín závisí od množstva individuálnych podmienok je potrebné ju vždy prispôsobiť danému prostrediu. Existuje však súbor všeobecne uplatniteľných princípov, ktoré napomáhajú k environmentálnej udržateľnosti:

Efektívne využívanie prírodných zdrojov

 • znížiť využívanie fosílnych palív
 • optimalizovať využívanie krajiny
 • zvýšiť efektivitu v oblasti využitia vodných zdrojov

Chrániť kvalitu prírodných zdrojov

 • obmedziť používanie pesticídov a insekticídov
 • obmedziť emisie oxidu uhličitého
 • zamedziť degradácii pôdy a obnoviť jej biologickú kvalitu
 • zvýšiť biodiverzitu prostredníctvom správnych poľnohospodárskych postupov

Ochrana morí a oceánov

 • zaviesť udržateľné postupy v oblasti lovu rýb a zabezpečiť obnovu populácií
 • znížiť znečistenie

Iné

 • optimalizovať používanie baliacich materiálov (používať recyklovateľné materiály a znížiť ich množstvo)
 • znížiť množstvo potravinového odpadu
 • preferovať certifikované potraviny

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Integrovaná produkcia – Ako pestovať potraviny ekologicky?
Organic Sustainable Farming is the Future of Agriculture

Chcete vedieť viac?