Efektívne využívanie energie

Zle izolované a prefukujúce budovy, zastarané výrobné zariadenia, domáce spotrebiče zo zbytočne vysokou spotrebou elektriny. Veľa energie, ktorú používame, v skutočnosti preplytváme. Aby mohli budovy znižovať svoje emisie CO2, musia byť konštruované tak, aby minimalizovali energetické straty. Energetickú efektívnosť budovy je možné zvyšovať napríklad pridaním izolácie, použitím prírodného vetrania, rastlín a ďalších zdrojov zatienenia, využitím teploodrazových náterov a inštaláciou solárnych panelov na výrobu elektriny alebo ohrevu vody. Vďaka tomu je zase možné inštalovať systémy vykurovania a chladenia a vyvarovať sa tak zbytočných nákladov a spotreby energie. Služby, výrobky, správanie aj procesy možno navrhovať tak, aby spotrebovávali menej energie. K týmto opatreniam patria účinnejšie priemyselné závody, kvalitnejšie izolácie budov, úsporné motorové vozidlá, väčší podiel chôdze a cyklistiky a prechod z neúsporných volfrámových žiaroviek na LED diódy.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Efektívne využívanie energetických zdrojov
Veda na dosah: Ako šetriť energie
Alex Laskey: How behavioral science can lower your energy bill

Chcete vedieť viac?