Efektívne hospodárenie s vodou

Sladká voda tvorí len 3% percentá všetkej vody na Zemi a z toho len časť je vhodná na pitie. Tá je v súčasnosti ohrozovaná na jednej strane znečistením a plyvaním a neefektívnym využívaním na druhej strane. V budúcnosti sa k ohrozujúcim faktorom pridajú aj extrémne prejavy počasia ako sucho a povodne. Efektívnejšie hospodárenie s vodou v mestách je možné dosiahnuť najmä v oblasti hospodárenia so sivou a dažďovou vodou.

Sivá voda
Sivá voda predstavuje odpadovú vodu z domácností. Ide o vodu z umývania rúk, zo sprchy, vane, umývačiek riadu, práčok a kuchynských drezov. Druhotné použitie sivej vody na splachovanie môže výrazne zredukovať použitie pitnej vody. V závislosti od typu čistiacich prostriedkov je možné túto použiť aj na zavlažovanie.

Dažďová voda
V súčasnostnosti sa aj dažďová voda považuje za odpadovú vodu a preto je väčšina z nej hneď odkanalizovaná. V skutočnosti je však dažďová voda obrovským bohatstvom, ktoré by sme sa mali snažiť v našich mestách zadržať a rôznymi spôsobmi ju využívať. Dažďová voda zakomponovaná do verejného priestoru v podobe vodných prvkov má, spolu so zeleňou, schopnosť ochladzovať vzduch a tým zmierňovať dopady horúčav. Dažďovú vodu tiež možné používať pri zavlažovaní zelene. Oba efekty je možné okrem retenčných nádrží (na strechách alebo v podobe vodných plôch) dosiahnuť aj aplikáciou priepustných povrchov, ktoré umožňujú vode vsiaknuť. Vsakovaním dažďovej vody do pôdy dochádza k doplňovaniu zásob podzemných vôd a zároveň k ochladzovaniu prostredia a zlepšovaniu mikroklímy mesta. Použitie priepustných povrchov zároveň napomáha k prevencii vzniku lokálnych povodní a zaplavovaniu ulíc.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?