Čistá energia

Fosílne palivá boli za posledných 100 rokov hlavnou komoditou sústredenia geopolitickej moci a niekoľko mocných firiem zabezpečovalo prívod väčšiny konvenčnej energie. V súčasnosti už intenzívne prebieha energetická transformácia, jej rýchlosť je však v rámci sveta a Európy rôzna, pričom kapacita obnoviteľných zdrojov v EÚ v rokoch 2005-2015 vzrástla o 71 percent. S pomocou programov podpory obnoviteľných zdrojov a vzostupom občianskych projektov sa energetika obracia smerom k väčšej demokratizácii a decentralizácii.

Výhody energie z obnoviteľných zdrojov sú zjavné: čistejšie ovzdušie, viac vykurovaných domácností (vysoká úroveň energetickej účinnosti), prínosy pre priemysel. Okrem toho zostávajú investície na danom mieste, vzniká väčšie množstvo pracovných miest, znižuje sa energetická chudoba a čo je najdôležitejšie, energia z obnoviteľných zdrojov znižuje dopady klimatických zmien. Ak tieto programy politici podporia, môžu jednotlivé mestá predstavovať skutočné laboratória inovácii. Sú totiž dosť veľké na to, aby skúšali nové nápady, ale zároveň dosť malé na to, aby v prípade nefunkčnosti mohli inovatívny systém zmeniť.

Uzavretím Parížskej dohody sa Európa zaviazala udržaním globálneho otepľovanie v rozmedzí do 1,5 °C, preto by mala byť čistá energia hlavnou oblasťou záujmu čelných politických predstaviteľov.

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Podaří se Německu do roku 2050 úplně přejít na obnovitelné zdroje energie?
The ‘duck curve’ is solar energy’s greatest challenge
ČISTÁ ENERGIA | Dokument o využívaní geotermálnej energie na Islande

Chcete vedieť viac?