Klimatické scenáre na Slovensku

Veľká väčšina doterajších klimatických scenárov predpokladala nasledujúci očakávaný vývoj klímy do roku 2100 (za predpokladu splnenia stredne pesimistických globálnych scenárov emisie skleníkových plynov do atmosféry:

1) Priemery teploty vzduchu by sa mali postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní s priemermi obdobia 1951-1980

2) Ročné úhrny zrážok by sa nemali výraznejšie meniť, predpokladá sa však mierny nárast (približne 10%). V teplej časti roka sa očakáva zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok, zrejme sa predĺžia a častejšie vyskytnú málo zrážkové (suché) obdobia na strane jednej a budú zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé obdobia na strane druhej. Pretože sa očakáva teplejšie počasie v zime, tak až do výšky 900 m n.m. bude snehová pokrývka nepravidelná a častejšie sa budú vyskytovať zimné povodne.

3) Vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt silného vetra, víchric a tornád v súvislosti s búrkami.

Zvýšenie teploty vzduchu, dôjde k rastu potenciálnej evapotransirácie vo vegetačnom období asi o 6% na 1°C oteplenia. Pretože sa na juhu Slovenska vo vegetačnom období roka úhrny zrážok podstatne nezvýšia, bude to mať za následok pokles vlhkosti pôdy. Navyše častejší výskyt intenzívnych zrážok nebude dostatočne prispievať k dopĺňaniu pôdnej vlhkosti.

Zdroje a viac informácií 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Na Slovensku si zvykajme iba na dve ročné obdobia, tornáda budú čoraz častejšie
Klimatológ Lapin: Naše deti budú žiť na inom Slovensku, oteplí sa a nebude snežiť
Klimatická změna / Alexander Ač – 26. 9. 2019 – Knihkupectví a antikvariát Fryč

Chcete vedieť viac?