Škody na majetku a infraštruktúre

Z celosvetového merítka poistné škody spôsobené meteorologickými javmi z dlhodobého hľadiska stúpajú, pričom rok 2017 bol doposiaľ rekordný. Na Slovensku sa očakávajú narastajúce hrozby silnejúcich búrkových javov, ktoré budú územie zasahovať prevažne počas leta. Očakávajú sa teda vyššie škody na majetku spôsobené prívalovými povodňami a krúpami. Nárast teplôt a intenzity sucha bude mať zásadný vplyv na pôdohospodárstvo a vodné zdroje.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?