Ohrozenie vodného režimu

Zmeny v rozložení atmosférických zrážok bude viesť k častejšiemu výskytu suchých období, výraznému úbytku snehu v zime a jeho skoršieho topenia na jar, skoršieho nástupu vegetačného obdobia a tým aj výraznejšiemu výparu v jarných mesiacoch. Výsledok spolupôsobenia týchto faktorov bude nedostatok pôdnej vlhkosti, pokles hladiny podzemných vôd a hladín riek.

Viete viac? 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?