Extrémne teploty

Globálne otepľovanie so sebou prinesie významný nárast teploty v celej Európe, vrátane Slovenska. Od roku 1881 zvýšila na Slovensku zvýšila priemerná ročná teplota vzduchu o 1,6°C  a v závislosti od budúceho scenára môže do konca 21.storočia vzrásť o 2 až 4°C. V praxi by to znamenalo, že v regióne Vysokých Tatier by boli teploty ako na Podunajskej nížine.

Graf zobrazuje odchýlku priemernej teploty (-6°C +6°C) od normálu v lete v rokoch 1951 – 2017. Zdroj: Pecho, J. 2018. Klimatická zmena. Jej dopady a prejavy.Dostupné online.

Rast priemernej teploty bude viesť aj k nárastu extrémne vysokých teplôt vzduchu, a teda i významnému nárastu počtu a extrémnosti vĺn horúčav. Postinutné budú najmä južné regióny Slovenska, kde môžeme tento trend pozorovať už v súčasnosti. Pred rokom 1991 sa na tomto území horúce vlny vyskytli 20 krát za desaťročie, v posledných dvoch dekádach, a najmä po roku 2001, sa toto číslo zvýšilo na 40 a viac. Zároveň sa tiež zvýšil počet dní, kedy tieto horúčavy trvali a tiež vyššie maximálne teploty vzduchu. V porovnaní so začiatkom 20 . storočia sú v súčasnosti horúčavy až šesťnásobne extrémnejšie.

Podľa predpovedí sa do roku 2050 sa ich výskyt zvýši až štvornásobne a ich trvanie sa predĺži minimálne o 3 dni. Do konca storočia sa extrémne horúčavy nad 40°C budú vyskytovať každoročne.

Video

Chcete vedieť viac?