Dopady na poľnohospodárstvo

Sucho a povodne ako dôsledky zvyšujúcej sa teploty budú mať dopad na rôzne sektory  a jedným z nich bude aj poľnohospodárstvo. Pozitívny dôsledok väčšieho počtu teplých dní – predĺženie vegetačného obdobia, bude vykompenzovaný suchom a prítomnosťou búrok a prívalových dažďov. Pod vplyvom prívalových zrážok sa v náchylných oblastiach taktiež zvýši riziko vodnej erózie a ďalšie škody na úrode. Tieto zmeny budú mať pozitívny vplyv na rozšírenie patogénov. Klimatická zmena bude mať vplyv aj na pôdne prostredie. Zvýšenie priemernej teploty o jeden stupeň bude bude viesť k poklesu vlhkosti pôdy asi o 10%. Zvýšenie teploty bude mať vplyv na biogeochemické cykly v pôde, ktoré ovplyvňujú jej úrodnosť, negatívne ovplyvní vyváženosti živín v pôde.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?