Dopady na lesy

Keď sa na kondíciu lesných porastov pozrieme okom Národného lesníckeho centra, vyzerá to tak, že je všetko v poriadku. Za lesy sa totiž považujú akékoľvek územia, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako lesy. Za les tak môže byť považovaný aj holorub, pri ktorom dosiahnutie optimálnych vlastností lesa potrvá niekoľko desiatok rokov a na to, aby sa mohol stať pralesom treba počítať aj so stovkami rokov.

Na Slovensku teda lesa neubúda kvantitatívne veľa, problém však spočíva v tom, že nešetrnou ťažbou prichádzame o staré prirodzené lesy, ktoré vytvárajú komplexné stabilné ekosystémy. Ak takýto unikátny les nahradíme monokultúrou, nedá sa ani zďaleka povedať, že na území sa opäť nachádza kvalitatívne rovnaký les a dá sa polemizovať o tom, či monokultúru vôbec nazvať lesom.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?