Degradácia pôdy

Viac ako 95% toho, čo jeme, pochádza z pôdy. Vytvorenie 2,5 cm hornej vrstvy pôdy za normálnych poľnohospodárskych podmienok trvá približne 500 rokov. Bohužiaľ sa častokrát znehodnocuje tým, že sa nevyužívajú správne spôsoby obhospodarovania. Farmári neuplatňujú systémy udržateľného poľnohospodárstva a tým sa podieľajú na znižovaní kvality pôdneho fondu.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Chcete vedieť viac?