Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Výstavba nemocnice Meander berie do úvahy možnosť povodne. Všetky vitálne funkcie projektu sa nachádzajú vo výške 2,6 m nad zemou. V prípade povodne, môže byť budova bezpečne evakuovaná. Spodné priestory boli navrhnuté s ohľadom na povodňové riziko, krátko po vyčistení je nemocnica opäť schopná prevádzky.