Mestské mokrade – Londýn, UK

Mestské mokrade – Londýn, UK

Londýnska prírodná rezervácia mokradí London Wetland Center bola vybudovaná na mieste bývalých nádrží panstva Barn Elms. Štyri betónové nádrže ostali bez využitia pri výstavbe hlavného vodného okruhu Temže. Práce na vytvorení Wetland Center trvali 5 rokov a ako edukačné centrum pre verejnosť boli otvorené v máji 2000. Mokrade sú pre Londýn dôležitým prvkom zachovania stabilnejších klimatických podmienok a lokálnej biodiversity.

Východná zelená sieť – Londýn, UK

Východná zelená sieť – Londýn, UK

Londýn predstavil v roku 2006 koncept mestského otepľovania „London, Urban Heat Island“ ako dôležitý parameter pre ďalšie územné plánovanie. Je to reakcia mesta na rastúce horúčavy a ich nepriaznive vplyvy na londýnsku ekonomiku. Predpokladá sa, že v Londýne do roku 2050 narastú letné teploty o 3°C a počet tropických dní v roku sa zvýši o 10. Ťažkosti a škody, ktoré sa očakávajú v budúcnosti možno rozdeliť do kategórií – účinky na zdravie, problémy so zabezpečením pitnej vody, sucho, poškodenie mestskej vegetácie