Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy v okolí mesta.

Trnava rieši prehrievanie lávky na Starohajskej ulici

Trnava rieši prehrievanie lávky na Starohajskej ulici

Betónové premostenie spájajúce historické centrum mesta Trnava so sídliskom Hlboká sa extrémne prehrievalo už v čase svojho vzniku v roku 1987. Klíma v meste sa z roka na rok zhoršuje a lávka je stále najvyužívanejšou spojnicou, po ktorej prejdú denne tisícky ľudí.

Potrebujeme urgentne zmeniť výrobu potravín

Potrebujeme urgentne zmeniť výrobu potravín

Podľa denníka the Guardian sa v návrhu uniknutej správy o zmene klímy a využívaní pôdy medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) sa uvádza, že nebude možné udržať globálne teploty na bezpečnej úrovni, pokiaľ ...

Austrália: Zmena klímy je najväčšia hrozba pre Veľký bariérový útes

Austrália: Zmena klímy je najväčšia hrozba pre Veľký bariérový útes

Iba najväčšie a najrýchlejšie možné opatrenia na zníženie globálnych emisií skleníkových plynov znížia riziká vplyvu zmeny klímy na Veľký bariérový útes. Ďalšie vplyvy možno minimalizovať obmedzením globálneho zvýšenia teploty a rýchlymi opatreniami na vybudovanie odolnosti útesu.