Zelené kryty

Zelené kryty

Zelený kryt je veľmi ľahký typ zelenej strechy. Tento typ zelenej strechy má veľmi ľahký a tenký substrát, aby sa zabránilo tomu, že strecha má veľkú hmotnosť. Vegetácia by mala byť malá.

Zelené protihlukové steny

Zelené protihlukové steny

Účelom tohto riešenia je znížiť hluk z dopravy, ktorý sa dostáva do domovov z ulice. Na jednej strane majú zelené protihlukové steny špecifickú geometriu, ktorá podporuje odraz zvuku a na druhej strane majú vertikálne záhradné moduly so špecifickým substrátom, ktorý podporuje absorpciu zvuku.

High Line – New York, US

High Line – New York, US

Súčasná High Line je súvislou zelenou plochou s dĺžkou cez 2 km. Je domovom viac ako 500 druhov rastlín a stromov. Verejný park je udržiavaný, organizovaný a prevádzkovaný neziskovou organizáciou Friends of the High Line, v spolupráci s NYC Department of Parks & Recreation.

Mestský park Tanner Springs – Portland, USA

Mestský park Tanner Springs – Portland, USA

Projekt mestského parku v Pearl District ponúka inovatívne využitie vody a dažďovej vody, čím vytvára útočisko pre ľudí a voľne žijúce zvieratá, uprostred rušného centra mesta. Charakter mokradí bol obnovený v mestskom prostredí zahrnutím vodných prvkov, obnovením podzemnej vody a vysadením vhodnej vegetácie.

Zelené strechy – Rotterdam, NL

Zelené strechy – Rotterdam, NL

Rotterdam je niekoľko rokov lídrom v téme zelených striech. V súčasnosti je v meste inštalovaných viac ako 360 000 m2 zelených striech. Okrem toho bolo na strechách inštalovaných približne 75 000 m2 solárnych panelov.

Protipovodňové a vodné hospodárstvo mesta – Rotterdam, Holandsko

Protipovodňové a vodné hospodárstvo mesta – Rotterdam, Holandsko

V roku 2007 Rotterdam ohlásil svoj ambiciózny cieľ, stať do roku 2025 100% odolným voči klimatickým zmenám - schopným naďalej fungovať ekonomicky a sociálne s minimálnym následkami, v prípade extrémnych poveternostných podmienok.