Zelené ventilačné mriežky

Zelené ventilačné mriežky

Mriežka parkov a malých oblastí vegetácie, ktoré sú navzájom prepojené, ovplyvňuje nielen mikroklímu a obytné budovy priľahlé k zeleným plochám, ale v obdobiach tepelného stresu ponúkne príjemnejšie miesta pre obyvateľov mesta a príjemnú sieť. pre pomalú prevádzku.

Oblasti v okolí mestských oblastí

Oblasti v okolí mestských oblastí

Účinok mestského tepelného ostrova bude znížený zelenými stromovými prístreškami. Prídavné implementačné stromy okolo mestských a prímestských oblastí posilnia funkciu znižovania HIE. Táto NBS zabezpečí aj efekt susedstva a parku.

Hydroponická zelená fasáda

Hydroponická zelená fasáda

Hydroponická zelená fasáda je konštruktívny systém, ktorý umožňuje pestovateľské druhy v celom vertikálnom povrchu fasády. Štruktúra, ktorá podporuje tento systém, je pripevnená k fasáde. Na tejto štruktúre sú umiestnené rôzne vrstvy a hydroponický substrát, v ktorom rastliny rastú.

Zelená fasáda s lezeckými rastlinami

Zelená fasáda s lezeckými rastlinami

Zelená fasáda je úplne alebo čiastočne pokrytá zeleňou. Greenfaçade s horolezeckými rastlinami používa mrežový systém na držanie viniča rastlín, ktoré sú zakorenené v zemi alebo nádobách. Zelené fasády ponúkajú ekonomické, environmentálne, estetické a fyziologické výhody mestskému prostrediu.

Vertikálna mobilná záhrada

Vertikálna mobilná záhrada

Vertikálna mobilná záhrada je konštruktívny systém, ktorý umožňuje stavať vo vertikálnych nosných konštrukciách. Toto prírodné riešenie môže byť umiestnené kdekoľvek v meste, pretože na tomto mieste sa nachádza vodovod a napojenie na kanalizáciu. Na tejto stavbe sú umiestnené rôzne vrstvy a hydroponický substrát, v ktorom rastliny rastú.