Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy v okolí mesta.

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií pre mestá a obce. Umožňuje odtok dažďovej vody z nepriepustných mestských oblastí ako sú strechy, príjazdové cesty, chodníky alebo parkoviská. Hlavným účelom dažďovej záhrady je zadržať vodu a zlepšiť kvalitu vody v krajine.Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií pre mestá a obce. Umožňuje odtok dažďovej vody z nepriepustných mestských oblastí ako sú strechy, príjazdové cesty, chodníky alebo parkoviská. Hlavným účelom dažďovej záhrady je zadržať vodu a zlepšiť kvalitu vody v krajine.

Zelené strechy

Zelené strechy

Narastajúci počet silných búrok prínaša narazovo veľké množstvo daždovej vody. Spevnené mestské plochy zabraňujú dažďovej vode v odvodňovaní do pôdy. Kanalizačné systémy častokrát presiahnu maximálnu kapacitu a voda sa vylieva do ulíc a podzemných priestorov. Jedným zo spôsobov ako efektívne zadržiavať dažďovú vodu a zazeleniť mesto je budovanie zelených striech.

Ovocné stromy

Ovocné stromy

Ovocný strom je rastlina stromovité formy, ktorú ľudia pestujú najmä pre úžitok a výnimočne aj pre okrasu. Plody takého stromu nazývame ovocie. Ovocie môže byť rozmanité tvarom, veľkosťou i chuťou. Medzi najviac pestované stromy v Slovenskej republike (mierne podnebie) patria: jabloň, hruška, slivka, čerešňa, višňa a marhuľa.