Mesto v záhrade – Singapur, SG

Mesto v záhrade – Singapur, SG

Singapur, ostrovný štát s druhým najrušnejším prístavom v Ázii, nasmeroval svoj rast tak, aby sa stal jedným z najzelenších miest na svete. Za posledných 50 rokov sa premenil na nepoznanie. V minulosti bol považovaný za veľmi znečistené mesto. Aktuálne vytvára životné prostredie snov, s úžasnou biodiverzitou. Singapur predstavuje štandard pre zelenú budúcnosť našej planéty.

Mobilné priehrady naplnené vodou alebo pieskom

Mobilné priehrady naplnené vodou alebo pieskom

Priehrady sú jednoduchou, lacnou a nenáročnou technológiou na zber dažďovej vody. Sú navrhnuté ako prenosná priehrada, ktorá je ideálna pre množstvo rôznych odvodňovacích projektov, na ktorých je možné pracovať a je účinnejšou a ekologickejšou alternatívou.

Kryté odkvapy

Kryté odkvapy

Kryté odkvapy predstavujú ochranný systém striech budov najmä proti listom a iným nečistotám. Bez krytu sa do odkvapov dostávajú nečistoty ktoré sa hromadia, čo spôsobí, že odkvapové žľaby pretečú, zmrštia sa alebo prehnú. S vysoko kvalitným odkvapovým krytom sa zníži čas údržby odkvapov a v skutočnosti sa možno odkvapy nikdy nebudú musieť opäť čistiť.

Priekopy

Priekopy

Priekopa je malá až stredná vyhĺbenina vytvorená na privádzanie vody. Na odvodnenie sa môže použiť priekopa, na odtok vody z nízko položených oblastí, pozdĺž ciest alebo polí, alebo na odvádzanie vody zo vzdialenejších zdrojov na zavlažovanie rastlín. Priekopy sa nachádzajú obyčajne neďaleko poľnohospodárskej pôdy, najmä v oblastiach, ktoré vyžadujú drenáž.

Porézne dlažbové materiály

Porézne dlažbové materiály

Porézne a priepustné materiály na vozovky majú niekoľko výhod: dažďovú vodu je možné absorbovať do zeme, dopĺňať podzemnú vodu a uvoľňovať kanalizáciu. Porézne vozovky pozostávajú z pórovitého materiálu, cez ktorý môže prechádzať voda; priepustné chodníky obsahujú alebo vytvárajú otvorené časti, ktorými môže voda prenikať.