Kúpele v harmónii s prírodou – Bad Blumau, Rakúsko

Kúpele v harmónii s prírodou – Bad Blumau, Rakúsko

Strechy obrastené zeleňou, okrúhle tvary, farebné fasády a zlaté kupoly harmonicky ladia s prírodou a vytvárajú najväčšie obývateľné umelecké dielo na svete. Kúpele Rogner Bad Blumau navrhol rakúsky maliar, sochár a architekt Friedensreich Hundertwasser.

Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Jednou z možností v oblastiach, kde sa vyskytuje mierne znečistená dažďová voda, je realizácia dažďovej vody pre dočasné uskladnenie a čistenie s využitím vegetácie. Znečistená voda môže tiež podstúpiť dodatočné predčistenie v pieskovom filtri v bankovej zóne. Voda sa čistí v rybníku s vegetáciou, pretože znečisťujúce látky sa usadzujú na dne a rastliny sa rozkladajú a absorbujú znečisťujúce látky. Zavedenie cirkulačného systému môže viesť vodu špecificky pozdĺž vysadených bankových zón na zvýšenie čistenia. Súčasťou takéhoto cirkulačného systému by mohol byť aj atraktívny prvok alebo prvok detského ihriska. Rybník by mal byť ideálne aspoň 1,5 metra hlboký. Táto hĺbka obmedzuje, do akej miery sa voda v lete zahrieva a znižuje riziko problémov s kvalitou vody. V zime voda, ktorá nebude hlboko zamrznúť a rybník bude aj naďalej ponúkať zónu pre ryby. Ak to zem umožňuje, môže byť prepad z rybníka navrhnutý tak, aby fungoval ako infiltračný systém. [Geiger et al., 2009]

Odpadové vody pre tlmenie a čistenie extrémne znečistenej vody

Odpadové vody pre tlmenie a čistenie extrémne znečistenej vody

Systémy na tlmenie a čistenie extrémne znečistenej vody by mali byť utesnené zo zeme pomocou filmu. To zabraňuje priamej infiltrácii. Tieto systémy sa často používajú na predčistenie dažďovej vody unikajúcej z rušných ciest a parkovísk. Tieto systémy majú uzemňovací filter, ktorý poskytuje dobrý výťažok čistenia, a vždy majú prepad, ktorý sa vďaka predčisteniu môže pripojiť k povrchovej vode alebo infiltračnému systému. Ak nie je v bezprostrednej blízkosti k dispozícii žiadna povrchová voda a infiltrácia nie je možná, musí byť prepad pripojený na kanalizáciu.

Rybník na použitie zrážok

Rybník na použitie zrážok

Zrážky môžu byť tiež zadržané v rybníku a použité odtiaľ. Nevýhodou je však to, že kvalita vody je menej ľahká na kontrolu v dôsledku faktorov, ako sú padajúce listy, škodcovia a kolísanie teploty. V dôsledku toho môže byť kvalita vody v lete menej prijateľná. Na tento fenomén sú obzvlášť náchylné malé rybníky. Väčšie rybníky majú stabilnejšiu klímu a viac spôsobov, ako udržať vodu čistú a liečiť ju pomocou helophytových bánk a podobných vlastností.

Využívanie povrchových vôd

Využívanie povrchových vôd

Ak sa povrchová voda používa ako alternatíva pitnej vody, dôležitými faktormi sú kvalita a dostupnosť. Okrem toho nie je možné narušiť vodnú bilanciu povrchovej vody nepriaznivo z odberov. Kvalita povrchovej vody sa v jednotlivých situáciách podstatne líši; v každom prípade sa bude musieť voda testovať, aby sa určilo, či sa môže použiť na nahradenie pitnej vody na konkrétny účel.

Použitie upravenej odpadovej vody

Použitie upravenej odpadovej vody

Decentralizované spracovanie odpadových vôd na opätovné využitie odpadových vôd pomáha znížiť množstvo odpadových vôd. Navyše, niektoré systémy čistenia odpadových vôd sa dajú ľahko integrovať do územného usporiadania a výsledkom môžu byť viditeľné environmentálne opatrenia.

Zásobníky

Zásobníky

Kombinované kanalizačné systémy, ktoré sa bežne nachádzajú v starších komunitách, často dokazujú, že prietok dažďovej vody presahuje hydraulickú kapacitu kanalizačného systému.