Zaplaviteľný park

Zaplaviteľný park

Zaplaviteľné parky môžu byť navrhnuté tak, aby riadili prietokové rýchlosti a znižovali špičky prietoku skladovaním prebytočnej vody a pomaly ju uvoľňovali, keď sa riziko záplavy zastavilo. Tento typ prirodného riešenia môže zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri zmierňovaní potenciálnych dopadov spôsobených povrchovým odtokom z dažďa, povodní alebo malých a stredných vodných tokov.

Trvalo udržateľný odvodňovací systém

Trvalo udržateľný odvodňovací systém

SUDs sú odvodňovacie systémy, ktoré sa považujú za environmentálne prospešné a spôsobujú minimálne alebo žiadne dlhodobé škodlivé poškodenia. Často sú považované za sled postupov riadenia, kontrolných štruktúr a stratégií, ktoré sú určené na efektívne a udržateľné odčerpávanie povrchových vôd, pričom minimalizujú znečistenie a riadenie vplyvu na kvalitu vody v miestnych vodných útvaroch.