Dažďová záhrada

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií pre mestá a obce. Umožňuje odtok dažďovej vody z nepriepustných mestských oblastí ako sú strechy, príjazdové cesty, chodníky alebo parkoviská. Hlavným účelom dažďovej záhrady je zadržať vodu a zlepšiť kvalitu vody v krajine.Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií pre mestá a obce. Umožňuje odtok dažďovej vody z nepriepustných mestských oblastí ako sú strechy, príjazdové cesty, chodníky alebo parkoviská. Hlavným účelom dažďovej záhrady je zadržať vodu a zlepšiť kvalitu vody v krajine.

Zelené strechy

Zelené strechy

Narastajúci počet silných búrok prínaša narazovo veľké množstvo daždovej vody. Spevnené mestské plochy zabraňujú dažďovej vode v odvodňovaní do pôdy. Kanalizačné systémy častokrát presiahnu maximálnu kapacitu a voda sa vylieva do ulíc a podzemných priestorov. Jedným zo spôsobov ako efektívne zadržiavať dažďovú vodu a zazeleniť mesto je budovanie zelených striech.

Ovocné stromy

Ovocné stromy

Ovocný strom je rastlina stromovité formy, ktorú ľudia pestujú najmä pre úžitok a výnimočne aj pre okrasu. Plody takého stromu nazývame ovocie. Ovocie môže byť rozmanité tvarom, veľkosťou i chuťou. Medzi najviac pestované stromy v Slovenskej republike (mierne podnebie) patria: jabloň, hruška, slivka, čerešňa, višňa a marhuľa.

Kríky

Kríky

Krík alebo ker alebo krovina je drevnatá rastlina (drevina) rozvetvujúca sa hneď od zeme.. Vysádzajú sa jednotlivo alebo v skupinách, upravované ako živé ploty (tuja, zob vtáčí) alebo ponechané prirodzenému vývoju. Kríky plnia vśetky funkcie ako stromy, rozdiel je najmä v ich veľkosti. Vhodne tak dopĺňajú možnosti výsadby najmä v mestskom prostredí.

Skupiny stromov

Skupiny stromov

Keď stromy rastú spolu, sú oveľa odolnejšie, ako keď rastú izolovane. V náročnom prostredí obcí a miest to platí ešte viac ako vo voľnej krajine. Stromy sú spolu odolnejšie a vedia si navzájom pomáhať rôznymi často ešte nepoznanými spôsobmi. Vedia si prostredníctvom siete koreňov navzájom rozdeliť živiny a vodu tak, aby každý strom mohol optimálne rásť.

Stromy

Stromy

Stromy zlepšujú obývateľnosť našich miest a obci mnohých spôsobmi. Napriek tomu sa množstvo stromov v našich mestských oblastiach často znižuje. Rozsah samotných ekosystémových služieb stromu súvisí s jeho vekom, veľkosťou a zdravotným stavom. Dospelé stromy s väčšími korunami poskytnú niekoľko násobne viac prínosov ako mladšie menšie stromy.