Mesto v záhrade – Singapur, SG

Mesto v záhrade – Singapur, SG

Singapur, ostrovný štát s druhým najrušnejším prístavom v Ázii, nasmeroval svoj rast tak, aby sa stal jedným z najzelenších miest na svete. Za posledných 50 rokov sa premenil na nepoznanie. V minulosti bol považovaný za veľmi znečistené mesto. Aktuálne vytvára životné prostredie snov, s úžasnou biodiverzitou. Singapur predstavuje štandard pre zelenú budúcnosť našej planéty.

Mobilné priehrady naplnené vodou alebo pieskom

Mobilné priehrady naplnené vodou alebo pieskom

Priehrady sú jednoduchou, lacnou a nenáročnou technológiou na zber dažďovej vody. Sú navrhnuté ako prenosná priehrada, ktorá je ideálna pre množstvo rôznych odvodňovacích projektov, na ktorých je možné pracovať a je účinnejšou a ekologickejšou alternatívou.

Kryté odkvapy

Kryté odkvapy

Kryté odkvapy predstavujú ochranný systém striech budov najmä proti listom a iným nečistotám. Bez krytu sa do odkvapov dostávajú nečistoty ktoré sa hromadia, čo spôsobí, že odkvapové žľaby pretečú, zmrštia sa alebo prehnú. S vysoko kvalitným odkvapovým krytom sa zníži čas údržby odkvapov a v skutočnosti sa možno odkvapy nikdy nebudú musieť opäť čistiť.

Priekopy

Priekopy

Priekopa je malá až stredná vyhĺbenina vytvorená na privádzanie vody. Na odvodnenie sa môže použiť priekopa, na odtok vody z nízko položených oblastí, pozdĺž ciest alebo polí, alebo na odvádzanie vody zo vzdialenejších zdrojov na zavlažovanie rastlín. Priekopy sa nachádzajú obyčajne neďaleko poľnohospodárskej pôdy, najmä v oblastiach, ktoré vyžadujú drenáž.

Porézne dlažbové materiály

Porézne dlažbové materiály

Porézne a priepustné materiály na vozovky majú niekoľko výhod: dažďovú vodu je možné absorbovať do zeme, dopĺňať podzemnú vodu a uvoľňovať kanalizáciu. Porézne vozovky pozostávajú z pórovitého materiálu, cez ktorý môže prechádzať voda; priepustné chodníky obsahujú alebo vytvárajú otvorené časti, ktorými môže voda prenikať.

Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Jednou z možností v oblastiach, kde sa vyskytuje mierne znečistená dažďová voda, je realizácia dažďovej vody pre dočasné uskladnenie a čistenie s využitím vegetácie. Znečistená voda môže tiež podstúpiť dodatočné predčistenie v pieskovom filtri v bankovej zóne. Voda sa čistí v rybníku s vegetáciou, pretože znečisťujúce látky sa usadzujú na dne a rastliny sa rozkladajú a absorbujú znečisťujúce látky. Zavedenie cirkulačného systému môže viesť vodu špecificky pozdĺž vysadených bankových zón na zvýšenie čistenia. Súčasťou takéhoto cirkulačného systému by mohol byť aj atraktívny prvok alebo prvok detského ihriska. Rybník by mal byť ideálne aspoň 1,5 metra hlboký. Táto hĺbka obmedzuje, do akej miery sa voda v lete zahrieva a znižuje riziko problémov s kvalitou vody. V zime voda, ktorá nebude hlboko zamrznúť a rybník bude aj naďalej ponúkať zónu pre ryby. Ak to zem umožňuje, môže byť prepad z rybníka navrhnutý tak, aby fungoval ako infiltračný systém. [Geiger et al., 2009]

Odpadové vody pre tlmenie a čistenie extrémne znečistenej vody

Odpadové vody pre tlmenie a čistenie extrémne znečistenej vody

Systémy na tlmenie a čistenie extrémne znečistenej vody by mali byť utesnené zo zeme pomocou filmu. To zabraňuje priamej infiltrácii. Tieto systémy sa často používajú na predčistenie dažďovej vody unikajúcej z rušných ciest a parkovísk. Tieto systémy majú uzemňovací filter, ktorý poskytuje dobrý výťažok čistenia, a vždy majú prepad, ktorý sa vďaka predčisteniu môže pripojiť k povrchovej vode alebo infiltračnému systému. Ak nie je v bezprostrednej blízkosti k dispozícii žiadna povrchová voda a infiltrácia nie je možná, musí byť prepad pripojený na kanalizáciu.