Je založený na konvenčných horizontálnych podpovrchových prúdoch vytvorených mokradí (HSSF CW), do ktorých sa zavádzajú elektródy. Preto pozostáva z osadenej a trvalo zaplavenej štrkovej nádrže, v ktorej odpadová voda prúdi horizontálne z jednej strany na druhú zo systému prechádzajúceho cez vrstvu.

Electrowetland je prírodný systém čistenia odpadových vôd, ktorý generuje elektrickú energiu z oxidácie organických látok. Je založený na konvenčných horizontálnych podpovrchových prúdoch vytvorených mokradí (HSSF CW), do ktorých sa zavádzajú elektródy.

Preto pozostáva z osadenej a trvalo zaplavenej štrkovej nádrže, v ktorej odpadová voda prúdi horizontálne z jednej strany na druhú zo systému prechádzajúceho cez vrstvu elektródy.

Tagy

Energie
Riešenia

Mohlo by Vás zaujímať...

Riešenia

Membránová filtrácia

V Puur Waterfabriek („Pure Water Factory“) v Nieuw-Amsterdam neďaleko Emmen sa odpadová voda z čističky odpadových vôd spracováva na „čistú vodu“. Hoci továreň na čistú vodu nie je príkladom zeleno-modrého urbanistického plánovania, mohla by byť začlenená do zeleno-modrého vývoja.