Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Dažďové rybníky na tlmenie a čistenie mierne znečistenej vody

Jednou z možností v oblastiach, kde sa vyskytuje mierne znečistená dažďová voda, je realizácia dažďovej vody pre dočasné uskladnenie a čistenie s využitím vegetácie. Znečistená voda môže tiež podstúpiť dodatočné predčistenie v pieskovom filtri v bankovej zóne. Voda sa čistí v rybníku s vegetáciou, pretože znečisťujúce látky sa usadzujú na dne a rastliny sa rozkladajú a absorbujú znečisťujúce látky. Zavedenie cirkulačného systému môže viesť vodu špecificky pozdĺž vysadených bankových zón na zvýšenie čistenia. Súčasťou takéhoto cirkulačného systému by mohol byť aj atraktívny prvok alebo prvok detského ihriska. Rybník by mal byť ideálne aspoň 1,5 metra hlboký. Táto hĺbka obmedzuje, do akej miery sa voda v lete zahrieva a znižuje riziko problémov s kvalitou vody. V zime voda, ktorá nebude hlboko zamrznúť a rybník bude aj naďalej ponúkať zónu pre ryby. Ak to zem umožňuje, môže byť prepad z rybníka navrhnutý tak, aby fungoval ako infiltračný systém. [Geiger et al., 2009]

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky