Dažďová záhrada

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií pre mestá a obce. Umožňuje odtok dažďovej vody z nepriepustných mestských oblastí ako sú strechy, príjazdové cesty, chodníky alebo  parkoviská. Hlavným účelom dažďovej záhrady je zadržať vodu a zlepšiť kvalitu vody v krajine.

Rastliny ako sú kvety,  papradie , kríky a malé stromy absorbujú prebytočnú vodu prúdiacu do dažďovej záhrady. Pred vstupom do systému podzemnej sa voda filtrujte cez vrstvy pôdy. Hlboké korene rastlín tiež vytvárajú ďalšie kanály pre zrážkovú vodu, ktorá sa tak ľahšie absorbuje do zeme. Koreňové systémy zvyšujú infiltráciu , priepustnosť pôdy, poskytujú redistribúciu vlhkosti a udržiavajú rôzne život rôznych mikroorganizmov zapojených do biofiltrácie. Dažďové záhrady navyše čistia vzduch, pohlcujú CO2,  utlmujú hluk a prostredníctvom procesu transpirácie vracajú vodnú paru do atmosféry.

Viac informácií nájdete tu : https://zelenazeleni.sk/starostlivost-o-zelen/dazdove-zahrady/

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky