Ako pomôcť čistejšiemu vzduchu vo vašom okolí?

1

Vymeňte  zastarané vykurovacie zariadenie za bezemisné vykurovanie. Môžete tak šetriť životné prostredie aj svoj rozpočet. Využiť môžete jeden z viacerých grantov a štátnych podpôr na zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne a fotovoltaické panely alebo tepelné čerpadlá. Kúrenie uhlím a drevom v zime výrazne zaťažuje život obyvateľov slovenských miest a obcí. Tento zdroj znečistenia sa totižto nachádza často priamo pri oknách obyvateľov domov a bytov.  

2

Jazdite menej autom. Výfukové plyny z vozidiel sú hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia v mestách. Používajte viac bicykel, verejnú dopravu, kolobežky či elektrické vozidlá. Porozmýšľajte nad tým, čo by vám pomohlo jazdiť a presúvať sa menej? Ako sa viete presunúť bez priamych výfukových emisií do vášho okolia?  

3

Udržujte svoje auto v dobrom stave. Opravte problémy s filtrom a katalyzátorom výfukových plynov, používajte vhodný olej. Tlak v pneumatikách kontrolujte minimalne každý mesiac.

4

Vypnite motor keď dlhšie stojíte  na jednom mieste. Neotravujte zbytočne druhým vzduch a životné prostredie.

5

Nespaľujte odpadky. Spaľovanie domového odpadu je nebezpečné ako pre zdravie tak i životné prostredie a všeobecne  je v rozpore so zákonom.

6

Podporujte udržateľné poľnohospodárstvo. Amoniak (NH3) je bežný produkt používaný v poľnohospodárstve a je pre atmosféru aj vaše zdravie veľmi nebezpečným plynom (spolu s chemickými hnojivami a pesticídmi, ktoré často znečisťujú vzduch a  pôdu). Nepoužívajte chemické postreky a hnojivá v záhrade či na balkóne.

7

Prepnite na elektrické alebo ručné kosenie. Benzínové  motory v kosačkách často nemajú zariadenie na filtráciu znečistenia vzduchu.  Hodina chodu kosačky môže na tráve spôsobiť takmer rovnaké znečistenie ako 100 km cesty autom. Namiesto toho používajte ručné alebo elektricky vybavené kosačky.

8

Tvorte čo najmenej odpadu a recyklujte. Metán (CH4), ktorý sa vytvára na skládkach, má nebezpečné účinky na kvalitu ovzdušia (je zároveň dusivý a veľmi horľavý). Okrem toho, rôzne škodlivé látky uvoľňujú do ovzdušia aj spaľovne odpadov. 

9

Obmedzte používanie chemických čistiacich prostriedkov na minimum. Pri čistení , umývaní aj praní sa dostávajú do vzduchu rôzne chemické látky, ktoré nevhodne pôsobia na vaše zdravie.

10

Obmedzte používanie prchavých chemických látok, farieb či sprejov na minimum. Výrazne zaťažujú čistotu vzduchu, vaše zdravie, ako aj okolité životné prostredie. Množstvo z látok, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu, sa v prírode rozkladajú dlhé desaťročia.

11

Vedieme znečisťujúci priemysel: výrobné odvetvia uvoľňujú vo vzduchu veľké množstvo oxidu uhoľnatého, organických zlúčenín a chemických látok. Ropné rafinérie sú tiež veľkým prispievateľom.

12

Nepodporujte svojou kúpou tovarov a služieb znečisťujúci priemysel. Vyberajte si lokálnych producentov a poskytovateľov služieb, pri ktorých ste si istý, že robia všetko na minimalizáciu svojho dopadu na čistotu vzduchu a životného prostredia.

13

Starajte sa o vzrastlé stromy a všetku zeleň. Stromy filtrujú znečisťujúce látky a absorbujú oxid uhličitý. Veľkosťou stromu schopnosť filtrovať vzduch exponenciálne rastie. Starajte sa o dospelé stromy aj stromy veterány najmä v čase extrémnych horúčav a sucha. Trávniky sú svojou plochou veľkým mestským filtrom vzduchu. Obmedzte ich kosenie. Zeleň a stromy nielen čistia vzduch, zároveň aj produkujú kyslík nevyhnutný pre ľudský život a  pomáhajú zvlhčovať či ochladzovať prostredie. Získajte viac informácií o prínosoch stromov a zelene . (link na https://zelenazeleni.sk/starostlivost-o-zelen/prinosy-zelene/

14

Buďte aktívny. Sledujte stav kvality ovzdušia napríklad na stránkach SHMÚ (link http://www.shmu.sk/sk/?page=991). Sledujte, ako sa vaši volení zástupcovia v obecnej a mestskej samospráve zaujímajú o kvalitu ovzdušia vo vašom okolí.  Podporujte ich v snahe monitorovať detailnejšie jednotlivé časti vášho okolia a poskytovať tieto informácie. Spojte sa s občianskymi združeniami a lokálnymi iniciatívami, ktoré sa venujú monitoringu životného prostredia a ovplyvňovaniu veci verejných. Podporujte združenia a lokálne iniciatívy vo výsadbe zelene. 

Tagy

Individuálna zmena
Návody
Vzduch

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako pripraviť školu a študentov na blesky?

Čo robí vaša škola na ochranu študentov pred smrteľnými údermi blesku? V dnešnom digitálnom veku je dnes viac ako kedykoľvek predtým jednoduchšie predchádzať týmto typom nehôd a upokojiť rodičov, učiteľov aj študentov.